Bulong ASTM A490

Bulong ASTM A490

Bulong ASTM A490

[ AREAS-753 ]

Bulong cường độ cao dùng cho kết cấu/Heavy hex bolts for Structural steel bolting.

Download p1.jpg

Image title


Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023