Bulong S8T, S10T, S11T / JSS II-09

Bulong S8T, S10T, S11T / JSS II-09

[ AREAS-756 ]

Tiêu chuẩn / Standard: JSS II-09

Tiêu chuẩn / Standard: JSS II-09

Cấp bền / Grade: S8T, S10T, S11T

Quy cách / Size: M12 - M39

Chiều dài / Length: L = 40 - 300 mm

Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments

* Đen mộc / Plain

* Xi đen / Black oxide

* Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip galvanize

* Mạ Fluorocarbon / Fluorocarbon plated

* Mạ Flour ethylene / Flour ethylene plated

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023