Cáp điều khiển- Control cables

Danh mục thiết bị

Cáp điều khiển- Control cables

[ AREAS-378 ]

Dây & cáp điện LEONI Kerpen GmbH - Germany & BRUNSKABEL- GERMANY. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các dòng cáp MARINE & OFFSHORE  /NEK 606 với nhiều nhãn hàng khác nhau từ các nước G7 & ASIA : (GENERAL CABLE /SPAIN; SEOUL CABLE-SEC/KOREA; TMC Cable/KOREA , WILSON Cable/SINGAPORE, ELEKTROTEK/ITALY…)


NO.MÃ KHODescriptionTHƯƠNG HIỆU /XUẤT XỨRemark
  CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5  
2YLI02050GRLiYCY-O 2x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
3YLI03005GRLiYCY-O 3x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
4YLI04005GRLiYCY-O 4x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
5YLI05005GRLiYCY-O 5x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
6YLI07005GRLiYCY-O 7x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
7YLI10005GRLiYCY-O 10x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
8YLI12005GRLiYCY-O 12x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
9YLI02075GRLiYCY-O 2X0.75mm2,GREY                              BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
10YLI02075GRLIYCY-O 2X0.75MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
11YLI03075GRLiYCY-O 3X0.75mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
12YLI03075GRLIYCY-O 3X0.75MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
13YLI04075GRLiYCY-O 4X0.75mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
14YLI04075GRLIYCY-O 4X0.75MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
15YLI05075GRLiYCY-O 5X0.75mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
16YLI07075GRLiYCY-O 7X0.75mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
17YLI10075GRLiYCY-O 10X0.75mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
18YLI12075GRLiYCY-O 12x0.75mm2,GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
19YLI02010GRLiYCY-O 2x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
20YLI03010GRLiYCY-O 3x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
21YLI04010GRLiYCY-O 4x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
22YLI05010GRLiYCY-O 5x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
23YLI07010GRLiYCY-O 7x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
24YLI10010GRLiYCY-O 10x1.0mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
25YLI02015GRLiYCY-O 2X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
26YLI03015GRLiYCY-O 3X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
27YLI04015GRLiYCY-O 4X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
28YLI05015GRLiYCY-O 5X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
29YLI07015GRLiYCY-O 7X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
30YLI10015GRLiYCY-O 10X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
31YLI12015GRLiYCY-O 12X1.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
32YLI02025GRLiYCY-O 2X2.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
33YLI03025GRLiYCY-O 3X2.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
34YLI04025GRLiYCY-O 4X2.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN DÙNG CHO MOTOR INVERTER, CHỐNG NHIỄU, Class 5  
35MCYK4015BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X1.5MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
36MCYK4025BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X2.5MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
37MCYK4040BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X4MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
38MCYK4060BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X6MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
39MCYK4100BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X10MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
40MCYK4160BKMOTORFLEX 2YSLCYK-J 4X16MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN INSTRUMENT  
41REW01150BKRE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLACKLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
42REW01150BLRE-2X(ST)YSWAY-fl 1X2X1.5MM2, BLUELEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
43ICW01150BL300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X2X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
44ICW01315BL300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 1X3X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
45REW02150BKRE-2X(ST)YSWAY-fl 2X2X1.5MM2, BLACKLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
46ICW04150BL300V CU/XLPE/OS/PVC/SWA/PVC 4X2X1.5MM2, BLUE  ( ICON BASE 10110 M1 OS) LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP PROFIBUS DP  
47FBDP1222VIFB-02YS(St+Ce)Y-fl 1X2X22AWG/1, VIOLET ; P/N 76770301LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP PROFIBUS DP, FAST INSTALLATION  
48FBDP1264VI02YSY(St)CY 1X2X0.64MM, VIOLETLEONI /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP EIB BUS CHO TÒA NHÀ THÔNG MINH  
49EIBY2208GNJ-Y(St)Yh 2X2X0.8MM, GREENBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP ĐỒNG TRỤC RG6  
50YDRG11RG 6 4FA CCS TRISHIELD, White2MKABLO /TURKEYCÓ SẴN
  CÁP HÀNG HẢI 0.6/1KV, IEC 60332-3A  
51WI1Q0115BL150/250V MIC-210Q 1x2x1.5mm2, BLUE  WILSON /SINGAPORECÓ SẴN
52WC1Q0215BK0.6/1KV MC-210Q 2x1.5mm2, BLACK  WILSON /SINGAPORECÓ SẴN
  300/500V CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5  
53SJZ02005GRSL-500-JZ 2X0.5MM2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
54YJZ03005GRBruflex Y-JZ 3x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
55SJZ03005GRSL-500-JZ 3X0.5MM2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
56YJZ04005GRBruflex Y-JZ 4x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
57YJZ05005GRBruflex Y-JZ 5x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
58YJZ05005GRBruflex Y-JZ 5x0.5mm2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
59YJZ07005GRBruflex Y-JZ 7x0.5mm2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
60YJZ10005GRBruflex Y-JZ 10x0.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
61YJZ12005GRBruflex Y-JZ 12x0.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
62SJZ02075GRSL-500-JZ 2X0.75MM2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
63YJZ03075GRBruflex Y-JZ 3x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
64SJZ03075GRSL-500-JZ 3X0.75MM2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
65YJZ04075GRBruflex Y-JZ 4x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
66YJZ05075GRBruflex Y-JZ 5x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
67YJZ05075GRBruflex Y-JZ 5x0.75mm2,GREY LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
68YJZ07075GRBruflex Y-JZ 7x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
69YJZ10075GRBruflex Y-JZ 10x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
70YJZ10075GRBruflex Y-JZ 10x0.75mm2,GREY LEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
71YJZ12075GRBruflex Y-JZ 12x0.75mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
72YOZ02010GRBruflex Y-JZ 2x1.0mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
73YJZ03010GRBruflex Y-JZ 3x1.0mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
74YJZ04010GRBruflex Y-JZ 4x1.0mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
75YJZ05010GRBruflex Y-JZ 5x1.0mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
76YJZ07010GRBruflex Y-JZ 7x1.0mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
77YJZ10010GRBruflex Y-JZ 10x1.0mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
78YJZ12010GRBruflex Y-JZ 12x1.0mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
79YOZ02015GRBruflex Y-JZ 2x1.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
80YJZ03015GRBruflex Y-JZ 3x1.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
81YJZ04015GRBruflex Y-JZ 4x1.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
82SJZ04015GRSL-500-JZ 4X1.5MM2, GREYLEONI KERPEN /GERMANYCÓ SẴN
83YJZ05015GRBruflex Y-JZ 5x1.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
84YJZ07015GRBruflex Y-JZ 7x1.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
85YJZ10015GRBruflex Y-JZ 10x1.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
86YJZ12015GRBruflex Y-JZ 12x1.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
87YOZ02025GRBruflex Y-OZ 2x2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
88YOZ02025GRBruflex Y-OZ 2x2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
89YJZ03025GRBruflex Y-JZ 3x2.5mm2,GREY BRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
90YJZ04025GRBruflex Y-JZ 4x2.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
91YJZ05025GRBruflex Y-JZ 5x2.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
92YJZ07025GRBruflex Y-JZ 7x2.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
93YJZ07025GRBruflex Y-JZ 7x2.5mm2,GreyBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  0.6/1KV CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU, Class 5  
 YC1915BRUFLEX Y-JZ 19X1.5MM2, BLACKBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  300V CÁP ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN XOẮN CẶP, LƯỚI ĐỒNG MẠ THIẾC CHỐNG NHIỄU  
94LITP2050GRLIYCY-O TP 2X2X0.5MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
95LITP4050GRLIYCY-O TP 4X2X0.5MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
96LITP2075GRLIYCY-O TP 2X2X0.75MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
97LITP4075GRLIYCY-O TP 4X2X0.75MM2, GREYBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
  CÁP MẠNG LAN CAT 6 UTP  
98C6UTP423YLKS- 2YH 4X2X23AWG/1, YELLOWLEONI KERPEN /CHINACÓ SẴN
  300V CÁP FIRE ALARM CHO HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY   
99REX01100RDRE-2X(FT)Y- FL 1x2x1.0MM2,REDLEONI KERPEN  /INDIACÓ SẴN
  450/750V CÁP CAO SU CÓ SẴN
100LCS05015BKH07RN-F 5X1.5MM2, BLACKLTC/ ITALYCÓ SẴN
  DÂY ĐƠN H05V-K & H07V-K CHO TỦ ĐIỆN & VILLA /TÒA NHÀ, CU/PVC, CLASS 5   
101H05VK005RD300/500V H05V-K 1x0.5MM2, REDPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
102H05VK005YL300/500V H05V-K 1x0.5MM2, YELLOWPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
103H05VK005BL300/500V H05V-K 1x0.5MM2, BLUEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
104H05VK005WH300/500V H05V-K 1x0.5MM2, WHITEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
105H05VK005BK300/500V H05V-K 1x0.5MM2, BLACKPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
106H05VK075RD300/500V H05V-K 1x0.75MM2, REDPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
107H05VK075YL300/500V H05V-K 1x0.75MM2, YELLOWPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
108H05VK075BL300/500V H05V-K 1x0.75MM2, BLUEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
109H05VK075WH300/500V H05V-K 1x0.75MM2, WHITEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
110H05VK075BK300/500V H05V-K 1x0.75MM2, BLACKPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
111H05VK010RD300/500V H05V-K 1x1.0MM2, REDPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
112H05VK010YL300/500V H05V-K 1x1.0MM2, YELLOWPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
113H05VK010BL300/500V H05V-K 1x1.0MM2, BLUEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
114H05VK010WH300/500V H05V-K 1x1.0MM2, WHITEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
115H05VK010BK300/500V H05V-K 1x1.0MM2, BLACKPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
116H07VK015RD450/750V H07V-K 1x1.5MM2, REDICEL/ITALYCÓ SẴN
117H07VK015YL450/750V H07V-K 1x1.5MM2, YELLOWBRUNSKABEL/GERMANYCÓ SẴN
118H07VK015BL450/750V H07V-K 1x1.5MM2, BLUEICEL/ITALYCÓ SẴN
119H07VK015WH450/750V H07V-K  1x1.5MM2, WHITEICEL/ITALYCÓ SẴN
120H07VK015BK450/750V H07V-K 1x1.5MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
121H07VK025RD450/750V H07V-K 1x2.5MM2, REDICEL/ITALYCÓ SẴN
122H07VK025YL450/750V H07V-K 1x2.5MM2, YELLOWGENERAL CAVI /ITALYCÓ SẴN
123H07VK025BL450/750V H07V-K 1x2.5MM2, BLUEPRYSMIAN /ITALYCÓ SẴN
124H07VK025WH450/750V H07V-K  1x2.5MM2, WHITELA TRIVENETA CAVI - LTC/ITALYCÓ SẴN
125H07VK025BK450/750V H07V-K 1x2.5MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
126H07VK025GY450/750V H07V-K  1x2.5MM2, GREEN/YELLOWICEL/ITALYCÓ SẴN
127H07VK040RD450/750V H07V-K 1x4MM2, REDBRUNSKABEL /GERMANYCÓ SẴN
128H07VK040BL450/750V H07V-K  1x4MM2, BLUEICEL/ITALYCÓ SẴN
129H07VK040BK450/750V H07V-K 1x4MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
130H07VK040GY450/750V H07V-K  1x4MM2, GREEN/YELLOWICEL/ITALYCÓ SẴN
131H07VK060RD450/750V H07V-K 1x6MM2, REDICEL/ITALYCÓ SẴN
132H07VK060BL450/750V H07V-K 1x6MM2, BLUEICEL/ITALYCÓ SẴN
133H07VK060BK450/750V H07V-K 1x6MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
134H07VK060GY450/750V H07V-K  1x6MM2, GREEN/YELLOWICEL/ITALYCÓ SẴN
135H07VK100RD450/750V H07V-K  1x10MM2, REDICEL/ITALYCÓ SẴN
136H07VK100BL450/750V H07V-K  1x10MM2, BLUEICEL/ITALYCÓ SẴN
137H07VK100BK450/750V H07V-K  1x10MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
138H07VK100GY450/750V H07V-K  1x10MM2, GREEN/YELLOWICEL/ITALYCÓ SẴN
139H07VK160RD450/750V H07V-K  1x16MM2, REDICEL/ITALYCÓ SẴN
140H07VK160BL450/750V H07V-K  1x16MM2, BLUEICEL/ITALYCÓ SẴN
141H07VK160BK450/750V H07V-K  1x16MM2, BLACKICEL/ITALYCÓ SẴN
142H07VK160GY450/750V H07V-K  1x16MM2, GREEN/YELLOWICEL/ITALYCÓ SẴN
  0.6/1KV CÁP ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN , LỚP GIÁP SỢI SWA  
143XSP03060BKXSP 3X6MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-YTAISIN /SINGAPORECÓ SẴN
144PCC03025BKPCC 3X2.5MM2, BLACK; colour code : Brown/Blue/G-YTAISIN /SINGAPORECÓ SẴN
145XSP03025BKXSP 3X2.5MM2, BLACK ; colour code : Brown/Blue/G-YTAISIN /SINGAPORECÓ SẴN

 - Giá : vui lòng liên hệ

- Giao hàng : trong ngày

- Thanh toán : vui lòng liên hệ

- Chứng chỉ : C/O & C/Q đính kèm đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023