DÂY NGUỒN NỐI DÀI IP 67

Danh mục thiết bị

DÂY NGUỒN NỐI DÀI IP 67

[ AREAS-631 ]

Extension Lead, Industrial Sockets & Plug 2P+E, IP67

Catalogue No1:31000
Brand:Famatel
Size:20m 16A 250V
Range:Industrial Enclosures & Industrial Plugs/Sockets 
Industrial Cable Reels & Extension Cords IP44/67
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023