FAMATEL 15006 - Ổ chia 2P+T 16A 220V

Danh mục thiết bị

FAMATEL 15006 - Ổ chia 2P+T 16A 220V

[ AREAS-814 ]

FAMATEL 15006 - Adaptador 3 tomas 2P+T 16A 220V

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023