Famatel 3942; Acqua IP65

Danh mục thiết bị

Famatel 3942; Acqua IP65

[ AREAS-844 ]
Sealable Yes
Modules 42
Measurements 563X326X150mm
Entries Lateral: 2xØ40-Ø32-Ø25 + 4xØ20-Ø16
Superior e inferior: 1XØ50-Ø40-Ø32-Ø25 / 2xØ40-Ø32-Ø25 / 2xØ20-Ø16
Degree of protection IP65
Shock-proof IK08
Dimensional stability -25ºC+85ºC
Glow wire 650ºC
Standards EN 62208
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023