Famatel 3952; NON-LINKABLE

Danh mục thiết bị

Famatel 3952; NON-LINKABLE

[ AREAS-855 ]
Modules 16
Measurements 506x330x150mm
Entries 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 / 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Degree of protection IP65
Shock-proof IK08
Dimensional stability -25ºC+85ºC
Glow wire 650ºC
Standards EN 62208
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023