Famatel 3956; LINKABLE

Danh mục thiết bị

Famatel 3956; LINKABLE

[ AREAS-847 ]
Measurements 330x330x130mm
External measurements 330x330x130mm
Entries 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 / 2xØ40-Ø32 + 2xØ25 -Ø20 + 1xØ50 -Ø40
Degree of protection IP65
Shock-proof IK08
Dimensional stability -25ºC+85ºC
Glow wire 650ºC
Standards EN 60670-22
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023