Gioăng - đệm - Ceramic fiber gaskets

Danh mục thiết bị

Gioăng - đệm - Ceramic fiber gaskets

Gioăng - đệm - Ceramic fiber gaskets

[ AREAS-581 ]

Cung cấp tất cả các loại miếng gioăng - đệm 

dựa trên kích thước tiêu chuẩn Mặt bích JIS5K,Mặt bích JIS10K, Mặt bích  JIS16K, Mặt bích JIS20K, 

Mặt bích ANSI class125, Mặt bích ANSI class 150, Mặt bích ANSI class 300, Mặt bích ANSI class 600, 

Mặt bích DIN PN6, Mặt bích DIN PN10, Mặt bích DIN PN16, sriral wound gaske...

Headquarter: 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu,
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023
Duckhanh.com.vn © 2014