Mani chốt bulông, Mani tròn, Eye nut

Mani chốt bulông, Mani tròn, Eye nut

Mani chốt bulông, Mani tròn, Eye nut

[ AREAS-592 ]

Ma ní

Ma ní là sản phẩm dùng để nối ghép giữa dây cáp hoặc xích với công ten nơ hay các cuộn hàng, đặc biệt với các loại ma ní chất lượng cao có thể được dùng đẻ nối giữa hai mắt xích. Các công trình, công xưởng, kho hàng đều cần dùng đến ma ní vì nó mang tính chất cơ động cao có thể nối dài các đoạn cáp hay xích, và có thể gắn kết một cách chắc chắn với các móc, tăng đơ hay chốt cột.

Kích Cỡ và Tải Trọng Làm Việc của Ma Ní

Kích thước
danh nghĩa
(inch)

Kích thước
danh nghĩa
(mm)

Tải trọng
làm việc
an toàn
(tấn)

1/4 

A6.35

0.50

5/16

7.94

0.75

3/8 

9.53

1.00

7/16

11.11

1.50

1/2 

12.70

2.00

5/8 

15.88

3.25

3/4 

19.05

4.75

7/8 

22.23

6.50

1 

25.40

8.50

1  1/8 

28.58

9.50

1  1/4 

31.75

12.00

1  3/8 

34.93

13.50

1  1/2 

38.10

17.00

1  3/4 

44.45

25.00

2 

50.85

35.00

Headquarter: 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu,
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023
Duckhanh.com.vn © 2014