Mặt bích mù ANSI

Danh mục thiết bị

Mặt bích mù ANSI

[ AREAS-766 ]

Mặt bích ANSI mù: thường được dùng để bịt các đường ống chờ trong đường ống lắp đặt, có thể thay thế mũ bít đường ống, nhằm mục đích dò rỉ trong đường ống, tiện dụng trong thi công, lắp đặt.


Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023