Ổ cắm âm dạng thẳng

Danh mục thiết bị

Ổ cắm âm dạng thẳng

[ AREAS-676 ]
Download Straight panel sockets.pdf

230 / 240 V 63A IP67 2P+E Famatel Panel Mount Straight Socket (1363)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023