Ổ nổi 16A 4/Ip67; Famatel 24290

Danh mục thiết bị

Ổ nổi 16A 4/Ip67; Famatel 24290

[ AREAS-674 ]
Type Surface mounting socket
IP IP67
Rated Current In (A) 16
Rated voltage In (V) 380-440
No. poles 3p+T
Time 6H
Download Ô nổi 4P .pdf
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023