Ổn áp 1- 3 pha LIOA

Danh mục thiết bị

Ổn áp 1- 3 pha LIOA

[ AREAS-701 ]

Ổn áp 1 pha

Mã sản phẩm:  SH / DRI

Mô tả

  • Bảo vệ quá tải CB 

  • Bảo vệ quá tải CB đầu vào

  • Bộ đảo nguồn sử dụng trực tiếp điện lưới hiển thị điện áp vào ra 

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023