Phích 125A 5P, 380V/Ip67, Famatel 14307

Danh mục thiết bị

Phích 125A 5P, 380V/Ip67, Famatel 14307

[ AREAS-809 ]
Famatel
AC supply 3-phase
plug
male
125A
380/440V AC
IEC 60309
IP67
4P+E
for cable
5
Download ficha_t_cnica-data_sheet_14307.pdf
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023