Test kiểm tra

[ AREAS-965 ]


Mechanical or physical property

Tensile strength, Rm, MPa

Stress at 0,2 % non-proportional elongation, Rp0,2, MPa

Stress under proof load, Spf, MPa

Proof strength ratio

Sp,nom/ReL,min

Percentage elongation after fracture for machined test pieces, A, %

Percentage reduction of area after fracture for machined test pieces, Z, %

Height of non-decarburized thread zone, E, mm

Depth of complete decarburization in the thread, G, mm

Reduction of hardness after retempering, HV

Impact strength, KVij, J

nom.c

min.

nom.c

min.

nom.

min

min.

min.

min.

max.

max.

min.

10.9

1000

1040

900

940

830

0,88

9

48

2/3 H1

0,017

22

27

Mechanical or physical property

Tensile strength, Rm, MPa

Stress at 0,2 % non-proportional elongation, Rp0,2, MPa

Stress under proof load, Spf, MPa

Proof strength ratioSp,nom/ReL,min

Percentage elongation after fracture for machined test pieces, A, %

Percentage reduction of area after fracture for machined test pieces, Z, %

Height of non-decarburized thread zone, E, mm

Depth of complete decarburization in the thread, G, mm

Reduction of hardness after retempering, HV

Impact strength, KVij, J

nom.c

min.

nom.c

min.

nom.

 

min.

min.

min.

max.

max.

min.

8.8

d≤ 16 mma

800

800

640

640

580

0,91

12

52

1/2 H1

0,015

20

27

d> 16 mmb

830

640

660

600

0,91

0,016

21

27

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :