Tủ điện ABS Ref. 6020

Danh mục thiết bị

Tủ điện ABS Ref. 6020

[ AREAS-661 ]
Download data_sheet_6020.pdf
Modules 8
Sockets 3 Tomas 2P+T 16A/250V~
Measurements 506x230x150mm
Entries 3XØ40-Ø32 + 2XØ25-Ø20 / 2XØ25-Ø20 + 1XØ40-Ø32
Degree of protection IP65
Shock-proof IK08
Dimensional stability -25ºC+85ºC
Glow wire 650ºC
Standards EN 60309-1, EN 60309-2, EN 61439-2, EN 62208, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2
Plug 1 Clavija 2P+T 16A/250V~
Protection 3 magnetotérmicos 2P 16A
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023