Tủ vỏ Famatel 3960- Knock- Out Box

Danh mục thiết bị

Tủ vỏ Famatel 3960- Knock- Out Box

[ AREAS-833 ]
Modules6
Sockets3
Measurements495x125x107mm
Entries2xØ20
Degree of protectionIP65
Shock-proofIK08
Dimensional stability-25ºC+85ºC
Glow wire650ºC
StandardsEN 62208


Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023