Giải pháp trọn gói

Giải pháp này sẽ hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong quá trình lựa chọn, tránh tình trạng sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí cho doanh nghiệp bao gồm: tư vấn lựa chọn thiết bị, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành,...CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 M(+84) 903 375 023