Tin tức

Tiêu chuẩn SCH là gì?

Tiêu chuẩn SCH là gì?

20/06/2023

Tiêu chuẩn sch là gì? đây là chỉ số danh định dùng để xác định độ dày thành ống được thông kê thành bảng biểu. Nó còn được gọi bằng nhiều các tên khác như tiêu chuẩn độ dày sch, tiêu chuẩn ống thép sch.
Kích thước ống danh định...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 M(+84) 903 375 023