Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đức Khanh
Địa chỉ: Head : 190/1 Ba Cu, Ward 3, Vung Tau City, Vietnam Điện thoại: (+84) 2543 854 154 Fax: (+84) 2546 254 182 Email: info@duckhanh.com.vn

Gửi thông tin

Họ & tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề
Nội dung:
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, VN.
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ : +84 903 375 023