Tiêu chuẩn SCH là gì?


Tiêu chuẩn sch là gì? đây là chỉ số danh định dùng để xác định độ dày thành ống được thông kê thành bảng biểu. Nó còn được gọi bằng nhiều các tên khác như tiêu chuẩn độ dày sch, tiêu chuẩn ống thép sch.

Kích thước ống danh định (Nominal Pipe Size – NPS) là kich thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp. Kích thước này được thể hiện đặc trưng bởi hai số là kích thước ống danh định (nominal pipe size – NPS) đo bằng inch và một chỉ số danh định (schedule hay Sched hoặc sch). Tiêu chuẩn kích thước ống tương ứng của châu Âu với NPS là DN (diamètre nominal hay nominal diameter), trong đó kích thước ống được đo bằng milimet.

Khi chúng ta nói đến kích thước ống là 2 NPS, tức là nói đến tất cả đường ống có đường kính ngoài là 2″ mà không biệt độ dày của ống và đường kính bên trong. Độ dày của đường ống được biểu thị qua một bảng biểu (sch). Độ dày thành ống lớn làm tăng độ bền cơ học cho phép nó sử dụng trong các môi trường áp lực lớn.

Độ dày của ống được thể hiện qua bảng biểu đó chính là SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, v.v…. mà chúng ta thường hay nhắc đến.

Bảng tiêu chuẩn SCH5-SCH10-SCH20-SCH40-SCH80-SCH100

tiêu chuẩn sch

 

tiêu chuẩn sch

Quả bảng biểu trên chúng ta có thể tra được kích thước đường ống cũng như độ dày của nó. Ví dụ, ống NPS10 SCH20 có đường kính ngoài là 10 inch (273,05mm) và độ dày thành ống là 6,35 mm.

Đối với các đường ống kích thước từ 1/8″ đến 12″, giá trị đường kính ngoài (OD) và kích thước ống danh nghĩa là khác nhau. Với các đường ống kich thước 14″ trở lên, hai giá trị này là bằng nhau.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 M(+84) 903 375 023