Bulong S10T/ A325 TC bolt

Bulong S10T/ A325 TC bolt

[ AREAS-900 ]

T.C. Bolt


StandardDiameterLength
S10TM6 – M2410mm – 300 mm

¼” – 1”½” – 12”
A325TCM6 – M2410mm – 300 mm

¼” – 1”½” – 12”
A490TCM6 – M2410mm – 300 mm

¼” – 1”½” – 12”
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 M(+84) 903 375 023