Lifting Eye Nut, Eye Bolts

Lifting Eye Nut, Eye Bolts

[ AREAS-592 ]

LIFTING EYE NUTS, DIN 582

Lifting eye nuts, DIN 582Lifting eye nuts, DIN 582

d1M6M8M10M12M16M20M24M30M36M42M48M56M64
h36364553627190109128147168187208
b13131720.5273036455463687890
d236364554637290108126144166184206
d320202530354050657585100110120
d42020253035405060708090100110
k881012141620242832384248

LIFTING EYE BOLTS, ISO 3266, DIN 580

Lifting eye bolts, ISO 3266Lifting eye bolts, ISO 3266

d1M6M8M10M12M16M20M24M30M36M42M48M56M64
h36364553627190109128147168187208
b13131720.5273036455463687890
d236364554637290108126144166184206
d320202530354050657585100110120
d42020253035405060708090100110
k88101214162024283238


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :