WD-40® Multi-Use Liquid Penetrant and Lubricant

Danh mục thiết bị

WD-40® Multi-Use Liquid Penetrant and Lubricant

[ AREAS-934 ]

WD-40® Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. WD-40® One Gallon is ideal for heavy jobs that require soaking and dipping

Ideal for soaking and dipping

Heavy-duty use

50-state VOC compliant

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :