ASME/ANSI B16.5 Socket-Weld Flanges

[ AREAS-909 ]

ASME/ANSI B16.5 Class 1500 Socket-Weld Flanges

SPECIFICATIONS

 All dimensions are in inches 
 These flanges will be furnished with a 1/4" raised face unless otherwise specified
 Flat face option available
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub
Diameter 
BoreBoreDepth
of Soket
Approximate
Weight 
Bolt
Circle
Number
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X) (B1) (B2) (D)(lbs) (C)
1/24.75 0.88 1.38 1.25 1.50 Specified
by Purchaser
0.88 0.38 43.25 40.88 
3/45.13 1.00 1.69 1.38 1.75 Specified
by Purchaser
1.09 0.44 53.50 40.88 
15.88 1.13 2.00 1.63 2.06 Specified
by Purchaser
1.36 0.50 84.00 41.00 
1 1/46.25 1.13 2.50 1.63 2.50 Specified
by Purchaser
1.70 0.56 94.38 41.00 
1 1/27.00 1.25 2.88 1.75 2.75 Specified
by Purchaser
1.95 0.63 124.88 41.13 
28.50 1.50 3.63 2.25 4.13 Specified
by Purchaser
2.44 0.69 256.50 81.00 
2 1/29.63 1.63 4.13 2.50 4.88 Specified
by Purchaser
2.94 0.75 367.50 81.13 


ASME/ANSI B16.5 Class 600 Socket-Weld Flanges

SPECIFICATIONS


▪  All dimensions are in inches 

▪  These flanges will be furnished with a 1/4" raised face unless otherwise specified

▪  Flat face option available


Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub
Diameter 
BoreBoreDepth
of Soket
Approximate
Weight 
Bolt
Circle
Number
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X) (B1) (B2) (D)(lbs) (C)
1/23.75 0.56 1.38 0.88 1.50 Specified by
Purchaser
0.88 0.38 22.63 40.63
3/44.63 0.63 1.69 1.00 1.88 Specified by
Purchaser
1.09 0.44 33.25 40.75
14.88 0.69 2.00 1.06 2.13 Specified by
Purchaser
1.36 0.50 43.50 40.75
1 1/45.25 0.81 2.50 1.13 2.50 Specified by
Purchaser
1.70 0.56 53.88 40.75
1 1/26.13 0.88 2.88 1.25 2.75 Specified by
Purchaser
1.95 0.63 74.50 40.88
26.50 1.00 3.63 1.44 3.31 Specified by
Purchaser
2.44 0.69 95.00 80.75
2 1/27.50 1.13 4.13 1.63 3.94 Specified by
Purchaser
2.94 0.75 135.88 80.88
38.25 1.25 5.00 1.81 4.63 Specified by
Purchaser
3.57 0.81 166.63 80.88
ASME/ANSI B16.5 Class 300 Socket-Weld Flanges

SPECIFICATIONS

▪  All dimensions are in inches▪  These flanges will be furnished with a 1/16" raised face unless otherwise specified
▪  Flat face option available
▪  Standard Bore will be furnished unless otherwise specified
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub Diameter BoreBoreDepth
of Soket
Approximate
Weight 
Bolt
Circle
Number
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X) (B1) (B2) (D)(lbs) (C)
1/23.75 0.56 1.38 0.88 1.50 0.62 0.88 0.38 22.63 40.63 
3/44.63 0.63 1.69 1.00 1.88 0.82 1.09 0.44 33.25 40.75 
14.88 0.69 2.00 1.06 2.13 1.05 1.36 0.50 33.50 40.75 
1 1/45.25 0.75 2.50 1.06 2.50 1.38 1.70 0.56 43.88 40.75 
1 1/26.13 0.81 2.88 1.19 2.75 1.61 1.95 0.63 64.50 40.88 
26.50 0.88 3.63 1.31 3.31 2.07 2.44 0.69 75.00 80.75 
2 1/27.50 1.00 4.13 1.50 3.94 2.47 2.94 0.75 105.88 80.88 
38.25 1.13 5.00 1.69 4.63 3.07 3.57 0.81 136.63 80.88 ASME/ANSI B16.5 Class 150 Socket-Weld Flanges

SPECIFICATIONS

▪  All dimensions are in inches
▪  These flanges will be furnished with a 1/16" raised face unless otherwise specified
▪  Flat face option available
▪  Standard Bore will be furnished unless otherwise specified
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
ThicknessRaised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub
Diameter 
BoreBoreDepth
of Soket
Approximate
Weight 
Bolt
Circle
Number
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X) (B1) (B2) (D)(lbs) (C)
1/23.50 0.44 1.38 0.63 1.19 0.62 0.88 0.38 12.38 40.63 
3/43.88 0.50 1.69 0.63 1.50 0.82 1.09 0.44 22.75 40.63 
14.25 0.56 2.00 0.69 1.94 1.05 1.36 0.50 23.13 40.63 
1 1/44.63 0.63 2.50 0.81 2.31 1.38 1.70 0.56 33.50 40.63 
1 1/25.00 0.69 2.88 0.88 2.56 1.61 1.95 0.63 33.88 40.63 
26.00 0.75 3.63 1.00 3.06 2.07 2.44 0.69 54.75 40.75 
2 1/27.00 0.88 4.13 1.13 3.56 2.47 2.94 0.75 75.50 40.75 
37.50 0.94 5.00 1.19 4.25 3.07 3.57 0.81 86.00 40.75 
3 1/28.50 0.94 5.50 1.25 4.81 3.55 4.07 0.88 117.00 80.75 
49.00 0.94 6.19 1.31 5.31 4.03 4.57 0.94 137.50 80.75 
510.00 0.94 7.31 1.44 6.44 5.05 5.66 0.94 158.50 80.88 
611.00 1.00 8.50 1.56 7.56 6.07 6.72 1.06 199.50 80.88 
813.50 1.13 10.63 1.75 9.69 7.98 8.72 1.25 3011.75 80.88 
1016.00 1.19 12.75 1.94 12.00 10.02 10.88 1.31 4314.25 121.00 
1219.00 1.25 15.00 2.19 14.38 12.00 12.88 1.56 6417.00 121.00 
1421.00 1.38 16.25 2.25 15.75 13.25 14.14 1.63 9018.75 121.13 
1623.50 1.44 18.50 2.50 18.00 15.25 16.16 1.75 9821.25 161.13 
1825.00 1.56 21.00 2.69 19.88 17.25 18.18 1.94 13022.75 161.25 
2027.50 1.69 23.00 2.88 22.00 19.25 20.20 2.13 16525.00 201.25 
2229.50 1.81 25.25 3.13 24.25 21.25 22.22 2.38 18527.25 201.38 
2432.00 1.88 27.25 3.25 26.13 23.25 24.25 2.50 22029.50 201.38

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :