ASME/ANSI B16.5 Threaded Flanges

[ AREAS-910 ]

ASME/ANSI B16.5 Class 150 Threaded Flanges

SPECIFICATIONS


▪  All dimensions are in inches 
▪  These flanges will be furnished with a 1/16" raised face unless otherwise specified
▪  Flat face option available
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub Diameter Approximate Weight Bolt CircleNumber
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X)(lbs) (C)
1/23.50 0.44 1.38 0.63 1.19 12.38 40.63 
3/43.88 0.50 1.69 0.63 1.50 22.75 40.63 
14.25 0.56 2.00 0.69 1.94 23.13 40.63 
1 1/44.63 0.63 2.50 0.81 2.31 33.50 40.63 
1 1/25.00 0.69 2.88 0.88 2.56 33.88 40.63 
26.00 0.75 3.63 1.00 3.06 54.75 40.75 
2 1/27.00 0.88 4.13 1.13 3.56 75.50 40.75 
37.50 0.94 5.00 1.19 4.25 86.00 40.75 
3 1/28.50 0.94 5.50 1.25 4.81 117.00 80.75 
49.00 0.94 6.19 1.31 5.31 137.50 80.75 
510.00 0.94 7.31 1.44 6.44 158.50 80.88 
611.00 1.00 8.50 1.56 7.56 199.50 80.88 
813.50 1.13 10.63 1.75 9.69 3011.75 80.88 
1016.00 1.19 12.75 1.94 12.00 4314.25 121.00 
1219.00 1.25 15.00 2.19 14.38 6417.00 121.00 
1421.00 1.38 16.25 2.25 15.75 9018.75 121.13 
1623.50 1.44 18.50 2.50 18.00 9821.25 161.13 
1825.00 1.56 21.00 2.69 19.88 13022.75 161.25 
2027.50 1.69 23.00 2.88 22.00 16525.00 201.25 
2229.50 1.81 25.25 3.13 24.25 18527.25 201.38 
2432.00 1.88 27.25 3.25 26.13 22029.50 201.38 
ASME/ANSI B16.5 Class 300 Threaded Flanges

SPECIFICATIONS▪  All dimensions are in inches 
▪  These flanges will be furnished with a 1/16" raised face unless otherwise specified
▪  Flat face option available
Nominal
Pipe Size
Outside Diameter Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub
Diameter 
Approximate Weight Bolt CircleNumber
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X)(lbs) (C)
1/23.75 0.56 1.38 0.88 1.50 22.63 40.63 
3/44.63 0.63 1.69 1.00 1.88 33.25 40.75 
14.88 0.69 2.00 1.06 2.13 33.50 40.75 
1 1/45.25 0.75 2.50 1.06 2.50 43.88 40.75 
1 1/26.13 0.81 2.88 1.19 2.75 64.50 40.88 
26.50 0.88 3.63 1.31 3.31 75.00 80.75 
2 1/27.50 1.00 4.13 1.50 3.94 105.88 80.88 
38.25 1.13 5.00 1.69 4.63 136.63 80.88 
3 1/29.00 1.19 5.50 1.75 5.25 177.25 80.88 
410.00 1.25 6.19 1.88 5.75 227.88 80.88 
511.00 1.38 7.31 2.00 7.00 289.25 80.88 
612.50 1.44 8.50 2.06 8.13 3910.63 120.88 
815.00 1.63 10.63 2.44 10.25 5813.00 121.00 
1017.50 1.88 12.75 2.62 12.63 8115.25 161.13 
1220.50 2.00 15.00 2.88 14.75 11517.75 161.25 
1423.00 2.13 16.25 3.00 16.75 16520.25 201.25 
1625.50 2.25 18.50 3.25 19.00 19022.50 201.38 
1828.00 2.38 21.00 3.50 21.00 25024.75 241.38 
2030.50 2.50 23.00 3.75 23.13 31527.00 241.38 
2233.00 2.63 25.25 4.00 25.25 37029.25 241.63 
2436.00 2.75 27.25 4.19 27.63 47532.00 241.63 ASME/ANSI B16.5 Class 900 Threaded Flanges

SPECIFICATIONS


▪  All dimensions are in inches 
▪  These flanges will be furnished with a 1/4" raised face unless otherwise specified
▪  Flat face option available
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter 
Thickness Raised Face
Diameter
Length
Thru Hub
Hub
Diameter 
Approximate Weight Bolt CircleNumber
of Holes
Diameter
of Holes
(O)(T) (R) (Y)(X)(lbs) (C)
1/24.75 0.88 1.38 1.25 1.50 43.25 40.88 
3/45.13 1.00 1.69 1.38 1.75 53.50 40.88 
15.88 1.13 2.00 1.63 2.06 84.00 41.00 
1 1/46.25 1.13 2.50 1.63 2.50 94.38 41.00 
1 1/27.00 1.25 2.88 1.75 2.75 124.88 41.13 
28.50 1.50 3.63 2.25 4.13 256.50 81.00 
2 1/29.63 1.63 4.13 2.50 4.88 367.50 81.13 
39.50 1.50 5.00 2.13 5.00 267.50 81.00 
411.50 1.75 6.19 2.75 6.25 539.25 81.25 
513.75 2.00 7.31 3.13 7.50 8311.00 81.38 
615.00 2.19 8.50 3.38 9.25 11012.50 121.25 
818.50 2.50 10.63 4.00 11.75 17015.50 121.50 
1021.50 2.75 12.75 4.25 14.50 24518.50 161.50 
1224.00 3.13 15.00 4.63 16.50 32521.00 201.50 
1425.25 3.38 16.25 5.13 17.75 40022.00 201.63 
1627.75 3.50 18.50 5.25 20.00 42524.25 201.75 
1831.00 4.00 21.00 6.00 22.25 60027.00 202.00 
2033.75 4.25 23.00 6.25 24.50 73029.50 202.13 
2441.00 5.50 27.25 8.00 29.50 140035.50 202.63 


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :