Plug, 16A 250 V, 2P+E ATEX

Plug, 16A 250 V, 2P+E ATEX

[ AREAS-703 ]
Download ATEX_Fami_Fich_PRE_UK.pdf


2P+E ATEX Approved Power Connector, Plug, 16A 250 V

Emerson Network Power

2P+E ATEX Approved Power Connector, Plug, 16A 250 V


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 M(+84) 903 375 023