Stainless Steel ANSI B16.9, Elbow 180°(long,short) CAP

[ AREAS-915 ]

Stainless Steel ANSI B16.9, MSS SP-43 Elbow 180°(long,short) CAP

SPECIFICATIONS


ANSI B16.9, MSS SP-43
Stainless Steel
Elbow 180°(long,short)
CAP

 All dimensions are in inches
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter
O.D
LengthWall ThicknessLimiting Wall
Thickness for
Length E
Length180° Elbow
LongShort
E50S10S40S80SE1OKOK
1/20.840 1.00 0.065 0.083 0.109 0.147 0.18 1.00 -1.88 --
3/41.050 1.00 0.065 0.083 0.113 0.154 0.15 1.00 -1.69 --
11.315 1.50 0.065 0.109 0.133 0.179 0.18 1.50 -2.19 2.00 1.62 
1-1/41.660 1.50 0.065 0.109 0.140 0.191 0.19 1.50 3.75 2.75 2.50 2.06 
1-1/21.900 1.50 0.065 0.109 0.145 0.200 0.20 1.50 4.50 3.25 3.00 2.44 
22.375 1.50 0.065 0.109 0.154 0.218 0.22 1.75 6.00 4.19 4.00 3.19 
2-1/22.875 1.50 0.083 0.120 0.203 0.276 0.28 2.00 7.50 5.19 5.00 3.94 
33.500 2.00 0.083 0.120 0.216 0.300 0.30 2.50 9.00 6.25 6.00 4.75 
3-1/24.000 2.50 0.083 0.120 0.226 0.318 0.32 3.00 10.50 7.25 7.00 5.50 
44.500 2.50 0.083 0.120 0.237 0.337 0.34 3.00 12.00 8.25 8.00 6.25 
55.563 3.00 0.109 0.134 0.258 0.375 0.38 3.50 15.00 10.31 10.00 7.75 
66.625 3.50 0.109 0.134 0.280 0.432 0.43 4.00 18.00 12.31 12.00 9.31 
88.625 4.00 0.109 0.148 0.322 0.500 0.50 5.00 24.00 16.31 16.00 12.31 
1010.750 5.00 0.134 0.165 0.365 0.500 0.50 6.00 30.00 20.38 20.00 15.38 
1212.750 6.00 0.156 0.180 0.375 0.500 0.50 7.00 36.00 24.38 24.00 18.38 
1414.000 6.50 0.156 0.188 0.375 0.500 0.50 7.50 42.00 28.00 28.00 21.00 
1616.000 7.00 0.165 0.188 0.375 0.500 0.50 8.00 48.00 32.00 32.00 24.00 
1818.000 8.00 0.165 0.188 0.375 0.500 0.50 9.00 54.00 36.00 36.00 27.00 
2020.000 9.00 0.188 0.218 0.375 0.500 0.50 10.00 60.00 40.00 40.00 30.00 
2222.000 10.00 0.188 0.218 --0.50 10.00 66.00 44.00 44.00 33.00 
2424.000 10.50 0.218 0.250 0.375 0.500 0.50 12.00 72.00 48.00 48.00 36.00 
3030.000 10.50 0.250 0.312 --------


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
MST: 3500765411 (Do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày: 25/09/2006) - ĐDP: Phùng Công Đức
Chính sách bảo mật thông tin (Click xem tại đây) - Chính sách và Quy định chung (Click xem tại đây)

Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
(+84) 2543 854 154 (+84) 2546 254 182
24/7 Hỗ trợ :